Välkommen till Tolkregistret

Här hittar du grundutbildade tolkar som har genomgått den sammanhållna grundutbildningen för kontakttolkar som ges vid folkhögskolor och studieförbund med stöd av Myndigheten för yrkeshögskolan.

Söker du istället auktoriserade tolkar som har kvalitetssäkrats av Kammarkollegiet kan du klicka på länken nedan.

 

Sök auktoriserade tolkar
Sök grundutbildade tolkar
Om tolkregistret.se

Tolkregistret.se drivs av Kammarkollegiet

Adress
Postadress: Box 2218,103 15 Stockholm
Besöksadress: Birger Jarlsgatan 16 Karta

Kontakt
Telefon: 08-700 08 00
E-post: registratur@kammarkollegiet.se